Huur H2Booster per dag
€ 50,- per dag
H2Booster behandeling 10 maal 60 minuten kaart
€350,- / €275,-
H2Booster behandeling 5 maal 60 minuten kaart
€200,- / €140,-
H2Booster behandeling 10 maal 30 minuten kaart
€ 225,- / €140,-
H2Booster behandeling 5 maal 30 minuten kaart
€125,- / € 70,-
H2Booster behandeling 60 minuten
€ 50,- / €30,-
H2Booster behandeling 30 minuten
€ 25,- / € 15,-